Zálohovanie a obnova dát

Zálohovanie dát z funkčného média 

  • Upozorňujeme na čo najlepšie vyšpecifikovanie potreby zálohy dát, v opačnom prípade nenesieme zodpovednosť za dáta, ktoré neboli v dôsledku nesprávneho informovania zo strany zákazníka odzálohované.
  • V prípade obnovy dát na naše médium si ponechávame zákazníkove dáta po dobu 7 pracovných dní, následne sú trvale vymazané
  • Odzálohujeme ich na vaše externé médium ktoré je potrebné priniesť, alebo si ho u nás zakúpite.
  • Pomôžeme vám s nájdením dát ktoré chcete zálohovať.

Zálohovanie dát z poškodeného média 

  • Obnovu vykonávame na zákazníkom vopred dodané externé médium (HDD, USB kľúč), alebo ponúkneme médium z našej ponuky.
  • Obnoviteľné dáta nemajú rovnakú štruktúru. Sú v celku - netriedené do priečinkov a pod.
  • Obnovíme dáta podľa rozsahu poškodenia média (padnutá partícia, vymazané dáta, pomalý disk...).

Obnovenie vymazaných dát z funkčného média 

  • V prípade neúspešnej obnovy, neúčtujeme žiadny poplatok.
  • Cena obnovy je vypočítaná podla obtiažnosti úkonu a objemu dát
  • Obnovíme vymazané dáta podľa vašich predstáv a požiadaviek