Windows – údržba

Optimalizácia operačného systému Windows

  • Nainštalujeme bezpečnostné záplaty
  • Zoptimalizujeme operačný systém a nastavíme ho podľa vašich požiadaviek
  • Upravíme spúšťanie procesov po štarte
  • Prečistíme operačný systém od nepotrebných aplikácií, ktoré spomaľujú beh systému

Nová inštalácia operačného systému Windows

  • Systém aktualizujeme a nainštalujeme bezpečnostné prvky
  • Nainštalujeme potrebné ovládače
  • Nainštalujeme zakúpený operačný systém a prispôsobíme ho na vaše potreby
  • Skontrolujeme stav a navrhneme riešenie inštalácie na mieru
  • Legalizácia operačného systému Microsoft

Technik - Administrátor Windows

  • Táto položka je účtovaná len v prípade keď zákazník nechce poskytnúť heslo. Technik je nútený neštandardnou cestou vytvoriť nové užívateľské konto aby bolo zariadenie možné otestovať.